Onorarii

Onorariile biroului sunt stabilite in suma fixa sau procentual, functie de valorile din act, conform ordinului MJ nr 46/C/2011, publicat in M.Of nr. 133/22.02.2011 Tarifele se percep in raport de complexitatea actului, de durata serviciului , de cazuistica pe care o implica speta. Avand in vedere complexitatea operatiunii de taxare, aceasta se va efectua numai de catre notarul public, dupa o discutie prealabila cu partea

Stimați clienți, vă informăm că toate lucrările efectuate în afara programului de lucru presupun perceperea unor tarife majorate.

Pentru a evita orice neplăceri vă rugăm să vă informaţi la depunerea actului in legatura cu costul acestuia.

Operatiuni scutite de plata onorariului

Declaratii privind :

 • ajutorul de somaj
 • ajutoare sociale
 • alocatia de stat pt copii
 • acordarea de burse
 • obtinerea de rechizite
 • obtinerea de cazare in camine
 • fostii detinuti politici, veterani de razboi
 • valorificarea drepturilor pers cu handicap
 • despagubiri

Declaratii necesare procedurii divortului
Succesiuni, pentru mostenitorii minori fara venituri proprii

Operatiuni care beneficiaza de reducere de onorariu

15%  pt actele in care  avocatii sau consilierii juridici  au calitatea de dobanditori ai bunului
30% pt actele  incheiate in cadrul programului <prima casa>
70% pt actele in care magistratii/sotii/copiii  minori ai acestora  au calitatea de dobanditori ai bunului
90% pt actele in care notarii publici/sotii/copiii minori ai acestora au calitatea de dobanditori ai bunului

IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT DIN TRANZACTII IMOBILIARE

Acte intre vii

 • La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileste prin deducerea din valoarea tranzactiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Succesiuni

 • Pentru succesiunile finalizate in termen de pana la 2 ani  nu se plateste impozit
 • Pentru succesiunile finalizate  dupa 2 ani de la  deces : 1% din valoarea masei succesorale

Note

 • Impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti. In cazul in care aceasta valoare este mai mica decat valoarea de expertiza a bunului, tranzactia se comunica obligatoriu organelor fiscale.
 • La actele de donatie intre rude/afini pana la  gr. 3 inclusiv, precum si intre soti  nu se plateste impozit
 • La actele cu titlu oneros incheiate intre rude/afini pana la gr. 2 inclusiv , precum si intre soti, impozitul se calculeaza la  valoarea declarata de parti
 • La actele de partaj nu se datoreaza impozit
 • La  actele de schimb  impozitul se calculeaza la valoarea fiecarui bun in parte

TARIFE ANCPI

 Intabulare 

 • 0,15% din valoarea imobilului pentru persoane fizice
 • 0,5 %  din valoarea imobilului pentru persoane juridice

 Eliberare Extras Informativ 

 • 20 lei– termen normal (3-4 zile lucrătoare)
 • 100 lei– urgență (2 zile lucrătoare)

Eliberare Extras de Autentificare 

 • 40 lei– termen normal (3-4 zile lucrătoare)
 • 200 lei– urgență (2 zile lucrătoare)

Eliberare copii arhivă 

 • 5 lei/pagina– termen normal (3-4 zile lucrătoare)
 • 25 lei/pagina– urgență (2 zile lucrătoare)