ÎN FATA NOTARULUI PUBLIC ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA DOCUMENTELOR ORIGINALE CARE STAU LA BAZA ÎNTOCMIRII ACTELOR NOTARIALE

SESIZARILE SI RECLAMATIILE

(în atenția d-nei Daniela Negrilă, notar public coordonator)

Se pot transmite la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau se pot depune la secretariat.

STIMATI CLIENTI,

ONORARIUL AFERENT INSTRUMENTĂRII ACTULUI SAU PROCEDURII NOTARIALE SE ACHITĂ ÎN MOMENTUL DEPUNERII CERERII

ÎN CAZUL ÎN CARE ACTUL SAU PROCEDURA NU SE MAI ÎNDEPLINESC DIN MOTIVE  NEIMPUTABILE BIROULUI NOTARIAL, SE RESTITUIE  50% DIN SUMA  ACHITATĂ, DIFERENȚA REPREZENTÂND ONORARIU PENTRU REDACTARE ȘI OPERAȚIUNI PREALABILE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACTUL REDACTAT DE OPERATOR ȘI SĂ SOLICITAȚI EFECTUAREA CORECTURILOR NECESARE 

DUPĂ REDACTAREA ACTULUI, VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI ÎN FAȚA NOTARULUI PUBLIC, AVÂND ASUPRA DUMNEAVOASTRĂ ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL, PENTRU A SE ÎNDEPLINI PROCEDURA SOLICITATĂ 

NU PĂRĂSIȚI SEDIUL BIROULUI NOTARIAL FĂRĂ SĂ FI SEMNAT ORIGINALUL ACTULUI ÎN FAȚA NOTARULUI PUBLIC 

NU PĂRĂSIȚI SEDIUL BIROULUI NOTARIAL CU ACTELE REDACTATE, DAR NESEMNATE DE NOTARUL PUBLIC ȘI FĂRĂ A AVEA SIGILIUL ACESTUIA

IN AFARA PROGRAMULUI DE LUCRU, ACTELE SE LUCREAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE  PROGRAMARE PREALABILĂ. PROGRAMAREA PREALABILA PRESUPUNE PREZENTAREA DOCUMENTELOR NECESARE IN FATA NOTARULUI PUBLIC, CU CEL PUTIN 24-48 ORE INAINTEA MOMENTULUI SEMARII 

VĂ INFORMĂM CĂ ONORARIILE SUNT MAJORATE CU MINIM 50% ÎN URMĂTOARELE  CAZURI:

  • ATUNCI CÂND ACTUL SAU PROCEDURA NOTARIALĂ SE ÎNDEPLINEȘTE ÎN INTERVALUL ORAR 17:00-19:30, LA SOLICITAREA PĂRȚII
  • ÎN ZILELE LIBERE, SĂRBĂTORI LEGALE SAU ÎN ORICE ALTE SITUATII IN AFARA PROGRAMULUI DE LUCRU
  • ATUNCI CÂND ACTUL SE SOLICITĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ (FĂRĂ PROGRAMARE PREALABILĂ)

ÎN ATENTIA CLIENTILOR CARE SEMNEAZA CONTRACTE DE VÂNZARE CU PLATA PRETULUI ON-LINE:

  • Pentru evitarea oricăror disfuncții în îndeplinirea actului, vă rugam să discutați în prealabil cu operatorii băncii unde aveți deschis contul, astfel încât să dețineți informații detaliate privind procedura pe care trebuie să o urmați (suma transferului, durata transferului, costuri, comisioane, când se obține extrasul)

Vă mulțumim!