Contracte de comodat si de inchiriere bunuri

    

Contractul de comodat este acel contract cu titlu gratuit  proin care o parte ( imprumutator/comodant)  remite un bun celeilalte parti (imprumutat/comodatar), pentru a se folosi de acel bun, cu obligatia de a-l  restitui dupa trecerea unui anumit termen. Contractul de comodat poate avea ca obiect orice fel de bunuri, mobile sau imobile.  Partea care primeste bunul are obligatia de a-l pastra si conserva, precum si de a-l remite proprietarului la expirarea termenului .

Contractul de inchiriere  reprezinta contractul prin care una dintre parti, locatorul,  se obliga sa asigure locatarului folosinta unui bun, pentru o  anumita  perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie. Chiria poate fi reprezentata si de alte  bunuri sau prestatii.  Durata maxima a locatiunii este de 49 de ani. La incetarea locatiunii, locatarul este obligat sa restituie bunul locatorului in starea in care s-a aflat in momentul incheierii contractului de locatiune.