Articles

Contracte de gaj si ipoteca

Sunt acele contracte care se incheie, obligatoriu in forma autentica, in vederea garantarii restituirii unui imprumut sau a indeplinirii unei alte obligatii. Ca urmare a incheierii contractului si a inscrierii lui in cartea funciara,  bunul va fi gravat de sarcina ipotecii.

Aceasta va determina in beneciciul creditorului ipotecar posibilitatea de a urmari bunul, in mana oricui s-ar afla, si de a se dezdauna  din valoarea  acestuia pentru nerestituirea imprumutului  sau neindeplinirea obligatiei.

Deasemenea, ipoteca  acorda titularului sau un drept de preferinta, in senssul ca acesta se va indestula inaintea tuturor altor creditori din valoarea bunului. Pentru a putea fi ipotecat, bunul trebuie sa se afle in circuitul civil. 

Poate fi ipotecata numai nuda proprietate, caz in care ipoteca se va extinde asupra proprietatii depline atunci cand se sting dezmembramintele. Deasemenea, se poate ipoteca si o cota parte dintr-un bun, caz in care, daca s-a afectuat partajul, ipoteca se va transfera asupra  partii de bun atribuite in urma partajului, dar numai in limita cotei parti ipotecate. 

Ipoteca  poate   fi insotita  de o clauza de inalienabilitate,  dar care, in temeiul art 2384 NCC,  este ineficienta, bunul putand fi totusi instrainat fara acordul creditorului ipotecar. 

Daca, totusi, acesta este impiedicat in executarea ipotecii, actul de instrainare intocmit  fara acordul creditorului ipotecat este anulabil, la cererea acestuia.

Contractele de ipoteca se inscriu, prin grija notarului public, la cartea funciara.