Avantaje

1. Incheierea actelor notariale  de catre un colectiv  de notari publici recunoscuti ca buni profesionisti.

2. Pesonal auxiliar  cu vechime si experienta in  domeniu.

3. Dotarea biroului notarial la standarde  moderne.

4. Amplasarea  biroului :  zona Mall Vitan  - o zona cunoscuta si accesibila cu orice mijloc de transport.

5. Programul extins de lucru cu publicul, care ofera accesul la serviciile notariale fara a impieta asupra programului personal de activitate al cetateanului.

6. Indeplinirea actelor notariale si in afara programului afisat de lucru cu publicul.

7. Indeplinirea actelor notariale in afara sediului biroului, in conditiile legii.

8. Colaborarea cu traducatori autorizati, ingineri cadastru, avocati si alti profesionisti in vederea efectuarii actului notarial in beneficiul clientului.

9. Colaborarea cu institutiile Statului in masura necesara intocmirii actelor notariale in beneficiul clientului.

10. Colaborarea cu institutii bancare, atat in problemele legate de creditare cat si in cele legate de plata pretului, pentru o mai mare siguranta a  tranzactiilor efectuate

11. Intocmirea de acte scutite de plata onorariului in masura in care legea permite acest fapt.

12. Intocmirea de acte pentru care se percepe un onorariul redus, in diferite procente, in conditiile legii.

13. Posibilitatea obtinerii de copii sau duplicate ale actelor aflate in arhivele diverselor  institutii prin delegati ai biroului notarial, precum si posibilitatea verificarii actelor in cadrul acestor arhive.

14. Acordarea de consultatii  juridice  scrise sau verbale al caror cost se deduce din costul final al actului notarial intocmit in cadrul biroului.

15. Deducerea onorariului perceput la antecontractul de vanzare cumparare din onorariul final al contractului de vanzare cumparare, pentru actele incheiate in cadrul aceluiasi birou notarial, in masura in care legea permite acest fapt.

16. Incheierea actelor notariale pe baza principiilor profesionalismului, promptitudinii, eficientei, a sigurantei solicitantilor si a confidentialitatii lucrarilor.

17. Atat notarii publici cat si  o parte a personalului angajat sunt vorbitori ai unor limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, italiana, spaniola).

18. Efectuarea de operatiuni in cadrul Arhivei electornice de Garantii Reale Mobilare.

19. Obtinerea  documentelor necesare incheierii actelor notariale, la solicitarea partilor  si pe baza unei procuri acordate de acestea.

20. Obtinerea certificatului constatator pentru persoanele juridice  on-lien, in momentul autentificarii actului.