Arhiva Electronică De Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) constituie cadrul legal creat pentru desfăşurarea activităţii de realizare a publicităţii mobiliare.

Reglementarea şi functionarea AEGRM este realizată prin prevederile OG 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea  înscrierilor în  Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi HG 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM – ofera informatii despre ipotecile mobiliare constituite de creditori asupra bunurilor debitorilor, cat si cumparatorilor care pot verifica daca exista vreo ipoteca mobiliara constituita asupra unui bun pe care urmeaza sa-l achizitioneze.

Arhiva electronica este conceputa ca un sistem de evidenta structurata pe bunuri si persoane, dar si ca un sistem de publicitate, creditorul având posibilitatea de a cauta in arhiva, inainte de a acorda un împrumut, pentru a determina bonitatea potentialului debitor si a verifica daca bunul respectiv a facut obiectul unor sarcini anterioare.

Principalele funcţii ale Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare sunt reprezentate de funcţia de garantare a priorităţii creditorilor şi cea de avertizare a potenţialilor creditori asupra unor alte contracte de ganratie încheiate anterior.

Conform prevederilor art. 2413 din Codul Civil înregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevazute de lege se efectueaza numai in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, daca prin lege nu se prevede altfel.

In AEGRM – se pot face înregistrări în ceea ce priveşte publicitatea: ipotecilor mobiliare, fiduciilor, obligatiunilor ipotecare, creantelor securizate, clauzelor de insesizabilitate, clauzelor de inalienabilitate, clauzelor de rezerva a proprietatii, pactelor de rascumparare, cesiunile de creanta, declaratiile de reziliere declaratiile de rezolutiune, hotarari judecatoresti privind actele de dispozitie care periclitează interesele familiei, regimul matrimonial, uzufructul asupra creantelor, plata anticipata a chiriei, cesiunea creantei privind chiria, alte  acte sau fapte juridice supuse publicitatii conform legii.

 Informatiile inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sunt publice, orice persoana putand cauta informatii despre un anumit debitor sau despre un anumit bun.

Potrivit legii, solicitantul care doreste sa inscrie un document pentru a-si face publica intentia de constituire a unei ipoteci mobiliare ori cel ce doreşte să caute un anumit bun mobil în funcţie de criterii determinate, va trebui sa prezinte spre inscriere/căutare unui operator/agent al arhivei un formular de aviz de inscriere/o cerere de căutare, completat(ă) potrivit cerintelor legale. 

Ulterior înscrierilor, avizele se pot prelungi, modifica, stinge, la solicitarea persoanei intereseate după caz.